עובד מול המותג מעל 5 שנים,

מרוצים משירות מהיר ויעיל, עם עמידה ביעדים


The Challenge

מכירות לקהל המקצועי והפרטי

מוצרי שיער מבית לייבל אם הבינלאומית, בייביליס, פיור איידנטיטי ועוד..

מייצרים עבורם לידים, איקומרס ומיתוג למגוון

The Process

רחב של מוצרי טיפוח, כנסים מקצועיים ושירותים לסלונים לעיצוב שיער ברחבי הארץ

The Solution

עובד מול המותג מעל 5 שנים,

מרוצים משירות מהיר ויעיל, עם עמידה ביעדים


Skills Used

Paid Ads,Paid Ads

Industry

Beauty

Results by the numbers

See what Mayple
can do for you

Put your e-mail in and we'll arrange a consultation call for you

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

More Case Study

Dine en blanc

introduce event to madrid for the first time, 2 years n a row

1.5

ROAS

Shark Australia

Shark Clean AU is the sister brand to Ninja Kitchen and they both faced similar challenges.


The brand was struggling to improve the ROAS of their online store above 300%, after getting a taste of 800 - 900% during the pandemic, when people being stuck at home all day every day was beneficial to a brand like theirs. The brand was already familiar to consumers who were used to seeing it at stores like Harvey Norman and Kmart, but now could no longer shop at those stores. Another challenge was not being able to offer discounts on their products deeper than the stockist retailer were offering.


The target ROAS was 500 - 600%. The channels they were using were Facebook/Instagram Ads and Google Ads. Facebook was an area of concern as they did not see consistent returns there, although the channel did very well during lockdowns.

0.4

ROAS

K9 Katering

The challenge with this client was to achieve a 30% + improvement on the ROAS compared to the previous 6-12 months. With limited content and no budget for new creatives.

1

CPO

Speed Beez

Conversion Rate Optimization for this brand and initial email marketing & advertising

Any Place

In the bustling world of remote work and corporate travel, Anyplace, a provider of flexible-term furnished apartment rentals, seeks to stand out. Their mission is clear: provide quality accommodations equipped with reliable, gigabit-speed internet for remote workers, corporate travelers, and creatives. Email marketing plays a crucial role in building trust and credibility with their audience, helping them convert subscribers into loyal customers.

Waterloogreenway

Ready to revolutionize your marketing approach? Partner with Mayple and embark on a transformative journey toward enhanced engagement, improved metrics, and sustained growth. Contact us today to explore tailored strategies that will redefine your marketing trajectory.

Yollo

In the world of travel, YOLLO Group Services, Inc. stands as a leading travel agency, specializing in all-inclusive packages for events such as Essence Festival, Urban Fiesta, and NBA All-Star. These packages not only provide access to the hottest events but also offer excursions, party passes, drink specials, and an abundance of fun. As a Manager at YOLLO Group Services, the challenges of email marketing were a roadblock to unlocking their marketing potential. This case study delves into YOLLO Group Services' partnership with Mayple and the transformation that ensued.

Film Independent

Film Independent, a nonprofit arts organization serving filmmakers, sought to grow its audience and automate data processes. The Marketing and Communications team looked to Mayple for assistance.