הגדלת מעורבות ותגובות לפוסטים

The Challenge

יצירת תוכן מעודד מעורבות והגדלת חשיפה למותג גם לדורות צעירים

The Process

יצירת תוכן בעל משמעות, נוסטלגיה עם עיצוב חדש ושילוב של שפה מודרנית ומותאמת לרשת המעודדת מעורבות

The Solution

הגדלת מעורבות ותגובות לפוסטים

Skills Used

Paid Ads

Industry

Food & Drink

Results by the numbers

See what Mayple
can do for you

Put your e-mail in and we'll arrange a consultation call for you

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

More Case Study

0.2

CPO

Vuori Clothing

An Agency brought me on as a white label Media Buyer for https://vuoriclothing.com. The brand is spending over $900k/month on Facebook/Instagram ads I helped assist with Ads and Campaigns to help increase ROAS.

American Broker Management

Website Design and Development Services.


Build a website that looks pretty, modern and profesional.


Made for performance, SEO, visibility, and made to grow businesses and their presences.

NOW Branding

Write blogs to help boost SEO results and create client portfolio pages. I was in charge of writing blogs on specific key topics to help boost results for our PPC Lead Generation Campaign.

0.83

CPL

Rentlife

Work with luxury real estate leasing teams in Chicago to drive leads and schedule tours online. Use any digital channel available to drive proven results and maintain strong KPIs.

Aviators Market

Aviators Market is a unique platform, allowing individuals to list anything related to the aviation industry for sale. As one of the founder partners, J. Loparo plays a pivotal role in the platform's success.

Northeastern University

The Northeastern University Off-Campus Engagement and Support office plays a vital role in assisting NU students during the apartment search process, providing valuable insights into renter's rights, and offering support through available resources. Their communication channels, including newsletters, emails, and social media, are key to connecting with students effectively.

Crafting Jeannie

In this enlightening case study, we embark on a journey with Crafting Jeannie, a dynamic provider of printable products tailored to early education. Crafting Jeannie sought to revolutionize their email marketing strategy through a strategic partnership with Mayple, a pioneering marketing management platform. By leveraging Mayple's expertise, Crafting Jeannie tackled critical challenges, rejuvenated their email marketing practices, and achieved impressive results. This case study highlights substantial improvements in KPIs, particularly in open rates and click rates.

Global Edge Markets

Global Edge Markets operates at the intersection of business and digital marketing consulting in the bustling environment of New York. As a project manager, Daria plays a crucial role in orchestrating projects and closely collaborating with the business development department.